سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کاویانپور – کارشناس ارشد مدیریت در مخابرات مازندران

چکیده:

امروزه به جای واژه منابع انسانی کلمه سرمایه انسانی را به کار می برند و کاربرداین کلمه بهعلت نقش حیاتی این منبع در حیات سازمانی می باشد توسعه منابع انسانی Human Resource Development بحث نو و جدیدی در سازمان ها است که نقطه عطف تمامی تلاشهای سازمانی می باشد توسعه منابع انسانی کیفیت این منبع را بالا خواهند برد و در نتیجه توسعه سازمان را در پی خواهد داشت دراین مقاله توسعه منابع انسانی و توسعه سازمان موردبحث قرار خواهد گرفت. هدف مقاله حاضر توسعه منابع انسانی می باشد در راستای دسترسی به هدف مذکور مرور ادبیات موضوعی مربوطه به تحقیق حاضر نشان داده است که عوامل مختلفی در توسعه منابع انسانی تاثیر دارند در جمع بندی نهایی اینکه این عوامل به سه گروه شامل بستر موجود که اثر ویژه برروی نقشهای متنوع فعل و انفعالات و مرحله توسعه فردی – شرکتی، شکل گیری مدیریت منابع انسانی و سازمان که نوع HRD را تعیین می کند و خروجیها در مقاطع فردی خرد و کلان تقسیم شده اند در پایان مقاله نیز در قالب جمع بندی نتایج کاربردهای مدیریتی و جهات تحقیقات اینده مربوط به موضوع به منظور ادامه و پیگیری کار توسط دیگر محققان علاقمند ارایه شده است.