سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید لعل شهسوار – کارشناس ارشد مهندسی زلزله -فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در این پژوهش نحوه تهیه منحنیهای شکنندگی پلها توسعه داده شده و جهت ارزیابی از عملکرد بهینه چنین منحنی هایی،آسیبپذیری لرزهای یک پل پیشتنیده راه آهن بطول ٢١٥ متر و بطور کامل و توسط این چنین منحنی های شکنندگی و با کمک نرم افزارOpenSees ، بصورت ١٠٠ % سه بعدی المان محدود غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مطالعه نتایج آنالیز، یک بسته نرم افزاری Matlab درتهیه شده است. مدلسازی کامل پل با استفاده از مدلهای غیرخطی سه بعدی و شش مولفهای، به همراه مدلسازی کامل رفتار کوله ها، بالشتکها، اثر سقوط عرشه از روی نشیمن و اندرکنش غیرخطی خاک-سازه از مزیتهای این پژوهش نسبت به کارهای مشابه میباشد. مطالعه روی منحنیهای شاخص قابلیت اعتماد سازهای از دیگر بخشهای این پژوهش میباشد که این منحنیها برای اولین بار ارایه میشوند. در نهایت روش و نحوه ارزیابی انجام شده جمعبندی و نتایج در قالب منحنیهای آسیبپذیری و قابلیت اعتماد سازهای برای دو شاخص خسارت معتبر ارائه و مقایسه شدهاند.