سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد بهنام فر – استاد یار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
علی رجبی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اص

چکیده:

لوله مدفون در مدت زمان تماس باخاک بر حسب ترکیب شیمیایی، رطوبت، ماده حمل شونده توسط لوله و … دچار تخریب تدریجی می شود، بنابراین در طول زمان، مقاومت لوله رو به کاهش است. این روند کاهشی بر حسب ابعاد، جنس و سرعت خوردگی در لوله متغیر خواهد بود. در این مقاله سعی خواهدشد مدلی احتمالاتی برای تخریب بر اثر روانگرایی و کاهش مقاومت ناشی از خوردگی برای لوله های مستقیم مدفون به دست آید. محاسبات برای یافتن مرز شکست لوله به روشن منت کارلو و درجهت یافتن زاویه بحرانی لوله مستقیم دنبال شده است. و مدل احتمالاتی نهایی منطبق با واقعیت فیزیکی مساله و فرضیات مطرح به دست آمده است.