سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی یاوری – عضو هیئت علمی دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه تهران
محمدرضا کیومرثی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، د

چکیده:

تعیین حد روباز – زیرزمینی برای کانسارهایی با گسترش عمقی از سطح زمین و امکان استخراج زیرزمینی، یکی از اولین تصمیماتی است که باید در فرآیند طراحی معدن اخذ شود. مدل ارائه شده توسطDan Nilsson , 1982)1992 ) بر مبنای انتخاب عمقی که در آن مجموع ارزش خالص فعلی دو روش روباز و زیرزمینی بیشینه باشد، عمل می نماید. در این مقاله پس از اعمال اصلاحاتی در تعیین حد روباز و تهیه داده های لازم به منظور بیشینه سازی ارزش خالص فعلی، مدل نیلسون تکمیل شده است.