سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید شکری – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده مهندسی فرایند – واحد مدلسازی و کنترل
مرتضی تاجریان – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده مهندسی فرایند – واحد مدلسازی و کنترل
سعید زرین پاشنه – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده مهندسی فرایند – واحد مدلسازی و کنترل
مهدی احمدی – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده مهندسی فرایند – واحد مدلسازی و کنترل

چکیده:

گوگردزدایی با هیدروژن ، یکی از فرایندهای مهم صنعت نفت میباشد . در ایران میزان گوگرد در سوخت دیزل بسیار بالاتر از استاندارد قابل قبول جهانی آن ) ٠/٠٣٥ درصد وزنی ) است [.۱] لذا کاهش میزان گوگرد گازوئیل ایران دارای اهمیت بالایی است . می دانیم که داشتن یک نرم افزار برای ارتباط بین اطلاعات صنعتی و پایلوت ضروری است ، که بتوانیم با تغییر شرایط فیزیکی راکتور
و ابعاد راکتور و خصوصیات کاتالیست و درصد ترکیبات اثرات این پارامترها را بررسی کنیم . لذا در این پروژه در ادامه کارهای قبلی انجام شده [۲] برای شبیه سازی فرایند گوگرد زدایی با هیدروژن (Hydrodesulfurization) از نرم افزار HYSYS استفاده شده است و برای اینکه بتوان نتایج مدلسازی را در شبیه سازی انجام شده توسط HYSYS گنجاند، لازم است تا اطلاعات ورودی ازHYSYSبه برنامه فرترن منتقل شده ، محاسبات انجام گرفته و اطلاعات خروجی ا ز برنامه فرترن به محیط HYSYS برگرداندهشود . برای اینکار از خاصیت شکل پذیری در HYSYS استفاده شده است . [۳]