سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا محمدی راد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
جعفر توقیفی داریان – استاد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
حمید قصاب زاده – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جزئیات توسعه نرم افزار شبیه ساز شکست حرارتی اتان براساس مدلهای پایه در انواع گوناگون تکنولوژی راکتورهای واحدهای موجود اولفین در محدوده دمایی بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد و فشار ۱ تا ۲ اتمسفر ارائه گردیده است، صحت مکانیزم توسعه یافته از طریق مقایسه نتایج خروجی با داده های ارائه شده توسط شرکت های پتروشیمی و الگوریتم بهینه سازی تابع هدف برای پارامترهای سرعت آرنیوسی تحقق یافته است. مکانیزم اولیه شامل بیش از ۶۰۰ واکنش بوده است که با تصحیحات صورت گرفته در مراحل مختلف تعداد آنها به ۲۴۸ واکنش شامل ۵۰ جزء مولکو لی و رادیکالی کاهش یافته است. با توجه به متفاوت بودن درجه بزرگی معادلات موازنه جرم برای رادیکالها و مولکولها با یکدیگر و استفاده از مدل برای اشکال گوناگون تک قطری، دو قطری و سه قطری تکنولوژی شرکت های مختلف برای راکتورهای اولفین و به منظور جلوگیری از برخورد با معادلات سخت حاصله از روش اصلاح شده Snow استفاده شد. بدین وسیله زمان حل معادلات حاصله که با روش Gea از بزرگی دقیقه بود به درجه بزرگی ثانیه تبدیل شد. برای انتخاب واکنشها و تصحیح پارامترهای واکنشهای ابتدایی از تابع هدف و بهینه سازی پارامترهای سرعت مدل پایه استفاده شد. نرم افزاری با نام Pyrosim در نهایت گسترش یافت تا شکست حرارتی اتان را در راکتورهای گوناگون مدل کند.