مقاله توسعه نظريه مارکوويتز ـ شارپ و مرزکاراي جديد مطالعه موردي: شرکت هاي سيماني بورس تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۴۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: توسعه نظريه مارکوويتز ـ شارپ و مرزکاراي جديد مطالعه موردي: شرکت هاي سيماني بورس تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط بازار سرمايه
مقاله مرز کاراي ميانگين
مقاله واريانس جديد
مقاله مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي
مقاله ريسک سيستماتيک
مقاله ريسک غير سيستماتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرستاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: بيدآبادي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: ثوابي اصل فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الگوي مارکوويتز در تعيين سهم هر يک از سهام در سبد دارايي، بر مبناي انتخاب بهينه سهام جهت حداکثر نمودن درآمد انتظاري سبد استوار مي باشد.
از طرفي تنها به دليل توجه ويژه به مفهوم ريسک کل به مرز کارايي دست مي يابد که مسلما سهم بخش ريسک غير سيستماتيک آن که بازار براي آن پاداشي را در نظر نمي گيرد الزاما در سطح حداقل خود نمي باشد.
از طرف ديگر الگوي پيشنهادي شارپ با برخي مفروضات ساده کننده به مرز کاراي جديدي دست مي يابد که اگرچه در آن به مفهوم ريسک سيستماتيک توجه شده است، اما ضعف اساسي آن به کارگيري پرتفوليوي بازار توسط سرمايه گذاران در هنگام سرمايه گذاري مي باشد.
در اين مقاله از طريق ترکيب نظريات مارکوويتز و شارپ و پيشنهاد مدلي جديد الگوي جامع تري را معرفي مي نماييم که نه تنها نسبت به مرز سنتي مارکوويتز کاراتر بوده، بلکه ضعف موجود در الگوي پيشنهادي شارپ را برطرف مي نمايد.
برتري نظريه پيشنهادي نسبت به مدل سنتي مارکوويتز و شارپ به لحاظ نظري از طريق توجه به ريسک غير سيستماتيک و حذف برخي مفروضات مدل سنتي شارپ و در انتها از طريق عملي با يافتن سبد بهينه سهام شرکت هاي بزرگ سيمان بورس تهران تاييد مي گردد.