سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا منصفی – دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیأت علمی گروه علمی مهندسی کامپیوتر،
رضا عسگری مقدم – دانشگاه پیام نور، عضو هیئت علمی مرکز تهران، ج. ا. ایران
کاظم وحدانی – دانشگاه پیام نور، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپیوتر، ج

چکیده:

الگوریتم (Implied Minterm Structure) IMS بهترین روش شناخته شده برای تحقق تابع بولی به وسیله شبکه عصبی بولی است، در الگوریتم IMS از نقشه IMS استفاده شده که تابع بولی را با توجه به مینتر مهای آن روی صفحه n بعدی باز می کند. تصمیم گیری در خصوص جداپذیر خطی بودن تابع بولی از روی نقشه IMS صورت می گیرد. در حال حاضر الگوریتمی برای پیاده سازی تابع بولی با بیش از ۶ ورودی به وسیله شبکه عصبی بولی وجود ندارد و به همین دلیل الگوریتم تهیه نقشه IMS تابع بولی برای بیش از شش متغیر مشخص نشده است لذا در این مقاله راه حل کلی برای رسم نقشه IMS توابع بولی ارائه شده و نقشه IMS تابع بولی هفت متغیره، رسم گردیده است.