مقاله توسعه هاي شهري امروز، بافت هاي فرسوده آينده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۸۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: توسعه هاي شهري امروز، بافت هاي فرسوده آينده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه شهري
مقاله بافت شهري
مقاله بافت تاريخي
مقاله بافت فرسوده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماجدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بافت هاي تاريخي امروز، بخشي از بافت شهرهاي کشور به يادگار مانده از يک يا دو قرن گذشته و حتي نيمه اول قرن حاضر مي باشند که اکثر آن ها علي رغم واجد ارزش بودن از نظر تاريخي – فرهنگي به فرسودگي گراييده اند. وليکن همواره ضرورت حفظ، احترام و بازآفريني ارزش ها در اين گونه بافت ها مورد توجه معماران، برنامه ريزان و طراحان شهري بوده است و به تاثير ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي بر توسعه بافت هاي مذکور توجه گرديده و توسعه در بافت هاي تاريخي با رويکرد حفظ ارزش هاي کالبدي- فضايي مد نظر قرار گرفته است. گذشت زمان ما را به شناخت توسعه جديد شهرها به عنوان بافت هاي تاريخي و حتي فرسوده نزديک مي کند و در آينده برنامه ها و طرح هاي توسعه شهري، جزئي از بافت هاي فرسوده محسوب خواهند شد. هدف از ارايه اين مقاله بررسي توسعه هاي شهري جديد که به احتمال بسيار زياد، در آينده بافت فرسوده محسوب خواهند گرديد، مي باشد (ماجدي، ۱۳۸۹).