سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طه قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنع
محمدرضا رزازی – دانشیار، دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت

چکیده:

هسته زیر فضایی از فضای جستجوی کل مساله است که در آن راه حل بهینه قرار دارد. در این مقاله ما روشی را برای شناسایی تقریبی هسته در مساله کوله پشتی چند بعدی با چند انتخاب عرضه
میکنیم. این روش مبتنی بر تکنیک تجمیع محدودیتها و استفاده از حل خطی مساله میباشد. با استفاده از هسته توسعه یافته الگوریتم تقریبی برای حل مساله عرضه شده است. این الگوریتم یکالگوریتم شاخه و قید برای شمارش کامل هسته میباشد. نتایج ارزیابی تجربی نشان میدهند که جواب این الگوریتم، به طور متوسط، خطای نسبی کمتر از یک درصد نسبت به جواب بهینه را داراست که در مقایسه با بهترین الگوریتم ابتکاری برای حل این مساله بهتر عمل میکند.