مقاله توسعه و بهبود مدل هاي کنترل موجودي کالاهاي فاسد شدني در زنجيره تامين سه سطحي با شرط لجستيک به هنگام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: توسعه و بهبود مدل هاي کنترل موجودي کالاهاي فاسد شدني در زنجيره تامين سه سطحي با شرط لجستيک به هنگام
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجيره تامين
مقاله لجستيک به هنگام
مقاله کالاهاي فساد پذير
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي كمال آبادي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: قسيمي صلاح الدين
جناب آقای / سرکار خانم: قدسي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق سه مدل جديد کنترل موجودي سه سطحي براي اقلام فساد پذير با در نظر گرفتن فلسفه لجستيک به هنگام به منظور دست يابي به مقدار بهينه هزينه کل زنجيره عرضه شامل هزينه هاي توليد، هزينه هاي حمل، هزينه هاي نگهداري، هزينه هاي عدم تحويل به موقع (هزينه هاي دير کرد و زود کرد)، هزينه کالاهاي فاسد شدني ارایه شده است.
مدل اول به گونه اي طراحي شده است که علاوه بر به حداقل رساندن هزينه ها، کل کالاها در زمان مصرفشان به دست مشتري مي رسند و هيچ گونه کالاي فاسد شدني نخواهيم داشت (اين مدل براي سيستم هاي ايده ال طراحي شده است). مدل دوم طوري طراحي شده است که علاوه بر به حداقل رساندن هزينه ها اگر مقداري از کالاها در زمان مصرفشان به دست مشتري نرسند با توجه به اينکه کل کالاهاي مدل داراي تاريخ انقضا مي باشند و در نتيجه فاسد مي شوند، هزينه اين کالاهاي فاسد شده را نيز به تابع هدف، اضافه کرده و آنها را به حداقل مي رساند (اين مدل براي سيستم هايي که در حالت واقعي کار مي کنند طراحي شده است). مدل سوم براي بهبود مدل دوم طراحي شده است و طوري عمل مي کند که علاوه بر به حداقل رساندن هزينه ها، براي جلو گيري از فاسد شدن کالاها يک مدت زمان کمي قبل از به پايان رسيدن تاريخ مصرف کالاهايي که به فروش نرسيده اند، آنها را با تخفيف ويژه به فروش رساند تا هزينه ها به حداقل برسند و هزينه هاي ناشي از مقدار تخفيف داده شده را به تابع هدف اضافه کرده و آنها را نيز به حداقل مي رساند.
هر سه مدل ارایه شده جديد مي باشند، و براي تاييد صحت عملکرد مدل ها از روش هاي حل، ارایه يک الگوريتم ژنتيک و حل کننده  CPLEX 10.2استفاده شده است، و نتايج حاصله صحت آنها را تاييد مي نمايند.