سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد خواجه محمود آبادی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

مدل مقدار اقتصادی تولید EPQ یکی از مدلهای کلاسیک کنترل موجودی می باشد که بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. مدل EPQ دارای فرضیات مختلفی می باشد که استفاده از آن را در شرایط واقعی محدود میکند. مقاله ارائه شده به توسعه مدل پرداخته و فرض تحویل سفارش با نرخ ثابت و پیوسته را در نظر نمی گیرد و فرض می کند که سفارش را می توان بصورت بسته های چند تایی تحویل گرفت. در شرایط جدید، هزینه های EPQ محاسبه شده و مدلسازی جدید ارائه می شود. همچنین برای محاسبه مقدار بهینه سفارش و نقطه سفارش نیز یک الگوریتم ارائه می شود.