سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منظر ستارین – دانشگاه علوم و فنون مازندران ، پژوهشگاه صنعت نفت
محمدرضا جعفری نصر – پژوهشگاه صنعت نفت
محمد تیموری – پژوهشگاه صنعت نفت
علی تقی ذوقی – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در این مقاله مشخص سازی خوراک واحد کاهش گرانروی ، باقیمانده های سنگین نفتی، مورد بررسی قرار می گیرد. در جریان توسعه و تدوین ماژول نرم افزاری طراحی و شبیه سازی کورهای غلظت شکنپالایشگاهی بعنوان اولین مرحله روشهای تعیین خواص فیزیکی اصلی گروههای هیدروکربنی مورد بررسی قرار می گیرد و با انتخاب روابط مناسب برنامه ای جهت تعیین خواص خوراک این فرایند ارائه می گردد. در شروع این برنامه اطلاعات تقطیر ASTM-1160 نمونه وارد می شود و پس از اجرای الگوریتم، نمونه به شبه جزء تبدیل و با استفاده ازروابط موجود، جرم مولکولی و وزن مخصوص و خواص بحرانی ان محاسبه می گردد. نتایج حاصل با نرم افزار HYSYS مقایسه شده و این مقایسه نشان دهنده اخالاف بسیار کم برنامه که حاضر با نرم افزار HYSYS می باشد. بدین ترتیب اطلاعات لازم جهت تعیین خواص ترمودینامیکی و معادلات حالت، به منظور انجام فرایندهای مختلف حاصل می گردد، و نهایتا با در اختیار داشتن این الگوریتم و توسعه و تدوین برنامه شبیه سازی کوره های غلظت شکن می توان به هدف نهایی این تحقیق نائل گردید.