سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید ضیائی – گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
امید علی زاده موسوی – گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله ارتباط بین GDP و مصرف برق در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است در این راستا ابتدا درصد رشد مصرف برق کشور و درصد رشد GDP را از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۰ بررسی می کنیم . سپس سرانه مصرف برق و سرانه GDP و درصد رشد مصرف برق و درصد رشد GDP را برای استان های کشور در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ تحلیل کرده در انتها نمودار ضریب انرژی برای استانها را مورد بررسی قرار می دهیم . از تحلیل نمودار ها و اطلاعات فوق می توان به رشد کشور در سال های مختلف پی برد و استانها را از لحاظ رشد صنعتی و اقتصادی با هم مقایسه کرد