سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حاج محمدیان باغبان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مصطفی کمانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

همزمان با توسعه و پیشبرد نیاز ظرفیت مخابراتی و ارتباطی در وسایل و تجهیزات الکتریکی،اکثر توجهات به سمت توسعه پیچشنوع سیم های فیبر نوریبا بیش از ۲۴ رشته سیم جلب شد. نوع سیم پیچ می تواند نه تنها در سیم های زمینی معمول و متداول بلکه در سیم های زمینی فیبر نوری موجودد جهت افزایش ظرفیت مخابراتی موجود بدون قطع رشته سیم های ارتباطی مورد استفاده و کاربرد قرار گیرد. نوع سیم پیچ های جدید مقاوم حرارتی با داشتن بیش از ۲۴ و ۴۸ رشته همراه دستگاه پیچش و تجهیزات و قطعات و لوازمات لازم در آن بوجود آمده اند.
قطر و اندازه کابلهای رشته ای نوری به مقدار ۴/۵mm برای ۲۴ کابل رشته ای و حدود ۶/۱ میلی متر برای ۴۸ کابل رشته ای جهت به حداقل رسانیدن افزایش ظرفیت سیم پیچ تعیین شده است.