سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهرناز محمدزنجانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی غضنفری – دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود رضایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در دنیای امروز، سازمانهای متعهد به جلب رضایت مشتری، علاقمند به برقراری ارتباط همکاری، تنها با تامین کنندگانی هستند که بـه نـوعی قـادر بـه تـضمین کیفیت محصول خود باشند . تضمین کیفیت تامین کننده ، از جمله روشهایی است که در این مسیر، بسیار مثمرثمر واقع خواهد گردید . برخی از آنها که دارنده گواهینامه ISO 9000 می باشند، اطلاعات خرید مربوط به این استاندارد را، تحت عنوان تضمین کیفیت تامین کننده به پیمانکاران معرفی نموده اند . اصلی ترین مفهوم این عنوان، از استانداردهای مدیریت کیفیت و بخصوص طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول در صنعت خودرو برداشـت شـده اسـت . تحقیـق حاضـر ، از الگوبرداری معنای این تضمین از صنعت خودرو و بهبود و انتقا ل آن به صنعت ریلی بهره خواهدجست تا ابعاد ارزشی تجربه شده در یک حوزه،در فضایی دیگـر مورد بهره برداری قرار گرفته و مبادرت به توسعه آن گردد . یکی از مهمترین مراحل در این فعالیت تعیین درجه اهمیت مشخصه های مهم محصول می باشد . بـه منظور بهبود این گام ، سه پایگاه قواعد فازی مد نظر قرار خواهد گرفت و نهایتا مدل با یک مثال عددی در صنعت حمل و نقل ریلی، تشریح خواهد گردید .