سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود سلیمان زاده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه خاتم
مریم عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

تحلیل شغل بخشی از وظایف دپارتمان منابع انسانی است. پیشرفتهای اخیر در زمینه تکنولوژی و تغییر محیط های کاری، ابزارهای جمع آوری و دخیره داده های تحلیل شغل را به طور اساسی متحول کرده است. این تغییرات منجر به جمع آوری داده های زیادی شده است، که تصمیم گیری را نسبت به گذشته پیچیده تر می کنند. به خاطر نبود ابزارهای تجزیه و تحلیل و گزارش داده ها، متخصصین منابع انسانی اغلب توانایی تطابق خود با تغییرات محیط کار، اتخاذ تصمیمات پیچیده با استفاده از داده ها، یا تسهیل ارتباط بین مشاغل، خانواده شغلی و دپارتمان ها را ندارند. لذا، روشهای پیشرفته تحلیل داده های شغلی ضروری است. معیارها، الگوریتم های کمی هستند که به تصمیم گیری در زمینه هایی از قبیل استخدام، انتخاب، انتقال، تشویق و آموزش کمک می کنند. الگوریتمها یک رویکرد کاربرپسند و هوشمند برای تحلیل داده های شغلی فراهم می آوردند که می توانند پاسخگوی نیازهای متخصصان منابع انسانی در محیط کاری پویای امروز باشند. در این مقاله توسعه، کاربرد و مزایای معیارها برای متخصصان منابع انسانی بحث شده است.