مقاله توسعه يك الگوريتم مكاني ريزدانه جهت ارزيابي ميزان دسترسي به خدمات شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۴۴۱ تا ۴۵۴ منتشر شده است.
نام: توسعه يك الگوريتم مكاني ريزدانه جهت ارزيابي ميزان دسترسي به خدمات شهري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات عمومي
مقاله SPSS
مقاله قابليت دسترسي
مقاله GIS
مقاله استاندارد حداقل سطح خدمات
مقاله كيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مسگري محمدسعدي
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق ارايه مدلي ريزدانه جهت ارزيابي ميزان تقاضا براي خدمات مختلف شهري در مناطق ساخته شده و سپس مقايسه آن با ميزان خدمات فراهم شده از منظر كيفيت زندگي و برابري در برخورداري از تسهيلات شهري است. در اين مقاله مراحل توسعه و پياده سازي مدل فوق به عنوان يك ابزار تصميم گيري مكاني جهت ارزيابي ميزان در دسترس بودن خدمات شهري بر اساس دو معيار اصلي فاصله (به عنوان شاخص شعاع سرويس دهي) و سرانه (به عنوان شاخص تراكم جمعيت)، ارايه گرديده است. در توسعه مدل پيشنهادي، از سامانه اطلاعات مكاني به عنوان مولد سامانه هاي حامي برنامه ريزي مكاني، استفاده شده است. همچنين اين مدل براي يك محدوده نمونه در منطقه هفت شهرداري تهران اجرا گرديده و نتايج آن با مدل هاي مرسوم مبتني بر زون بندي مقايسه شده است. نتايج بدست آمده حاكي از قابليت هاي مدل پيشنهادي جهت تعيين ميزان محدوديت پلاك هاي ساختماني در خصوص دسترسي به حداقل سطح خدمات مورد نياز مي باشد، به طوري كه ارزيابي صورت گرفته در اين سطح از جزييات مكاني موجب بهبود دقت در تعيين ميزان و محل وقوع نقصان در تامين خدمات و تسهيلات شهري مي باشد. ريزدانه بودن مدل ارايه شده و همچنين ارايه مدل هاي ارزيابي مبتني بر GIS متفاوت با توجه به تك خدماتي و يا چند خدماتي بودن خدمات شهري، از نوآوري هاي اين تحقيق است.