مقاله توسعه يك مدل تماسي براي تحليل دو بعدي الاستيك-پلاستيك فرآيند شكل دهي مجدد لوله ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۵۱ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: توسعه يك مدل تماسي براي تحليل دو بعدي الاستيك-پلاستيك فرآيند شكل دهي مجدد لوله ها
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکل دهي مجدد لوله
مقاله مدل تماسي
مقاله تغيير شکل الاستيک-پلاستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمي ناييني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني تهراني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مزدك سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: جنگجوي خلجان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مشكلات فرآيند شكل دهي مجدد براي توليد لوله هايي با مقاطع غير گرد پيش بيني وضعيت تماس لوله و غلتك در حين تغيير شكل مي باشد. در اين پژوهش، تحليل الاستيك-پلاستيك با فرض كرنش صفحه اي براي فرايند شكل دهي مجدد لوله تدوين شده است. يكي از مشكلات فرآيند جدا شدن لوله از غلتك ها در بعضي از نواحي تغيير شكل در حين فرآيند مي باشد. مدل تماسي ارايه شده در اين پژوهش قابليت تشخيص جدايش لوله از غلتك ها را دارد و در نتيجه پيش بيني بهتر عيوب امكان پذير خواهد شد. در ادامه، براي بررسي صحت مدل ارايه شده، نتايج تحليلي و تجربي مقايسه شده كه تطابق نسبتا خوبي مشاهده مي شود.