مقاله توسعه يک رويکرد حل بر مبناي آزادسازي لاگرانژ و الگوريتم ژنتيک براي مساله تعيين اندازه انباشته چند محصولي، چندمرحله اي و چندپريودي با در نظرگيري محدوديت منابع توليدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي صنايع (دانشکده فني دانشگاه تهران) از صفحه ۲۵ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: توسعه يک رويکرد حل بر مبناي آزادسازي لاگرانژ و الگوريتم ژنتيک براي مساله تعيين اندازه انباشته چند محصولي، چندمرحله اي و چندپريودي با در نظرگيري محدوديت منابع توليدي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي توليد
مقاله برنامه ريزي خطي عدد صحيح
مقاله الگوريتم ژنتيک ترکيبي
مقاله روش جستجوي همسايگي
مقاله تخصيص و تسطيح منابع و ضرايب لاگرانژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي زارع حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي قمي سيدمحمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: جنابي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: راد عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يک روش ترکيبي براي تخصيص و تسطيح منابع محدود در مسايل پيچيده برنامه ريزي توليد چندمرحله اي، چند محصولي و چندپريودي با هدف تعيين اندازه انباشته و حداقل کردن کل هزينه ارايه شده است. با معلوم بودن ظرفيت توليد ماشين آلات و تقاضاي مشتريان، يک برنامه ريزي خطي عدد صحيح با هدف حداقل کردن مجموع هزينه هاي راه اندازي، نگهداري موجودي و توليد طراحي مي شود. براي حل اين مساله يک روش سه مرحله اي توسعه داده شده است. ابتدا به کمک آزادسازي محدوديت منابع کمياب، مساله چندمحصولي به چند مساله تک محصولي تجزيه مي شوند. سپس روش جديدي به کمک ترکيب الگوريتم ژنتيک با يک روش جستجوي همسايگي براي حل مسايل کوچک ارايه مي شود. در انتها، براي دستيابي به جواب بهتر به کمک يک الگوريتم ابتکاري عمليات تسطيح منابع در بين مسايل کوچک انجام مي شود. عملکرد الگوريتم سه مرحله اي طراحي شده به وسيله تعداد قابل توجهي از آزمايش هاي تجربي مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است.