مقاله توسعه پايدار توليد آهن و فولاد در ايران از جنبه زيست محيطي با استفاده از منطق شلال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در محيط شناسي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: توسعه پايدار توليد آهن و فولاد در ايران از جنبه زيست محيطي با استفاده از منطق شلال
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطق شلال
مقاله توسعه پايدار
مقاله زيست محيطي
مقاله عوامل موثر در توليد آهن و فولاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حفظ و تعادل زيست محيطي، از جمله اركان توسعه پايدار است. در اين مقاله برخي از عوامل آلاينده آب و خاك كشاورزي، هوا و SO2/SO3 آبهاي شيرين، جنگل، مواد مصرفي و نيز انرژي براي توليد آهن و فولاد كه در توسعه پايدار كشور ما ايران موثرند، شناسايي و توابع عضويت آنها براساس منطق شلال، بين صفر و يك تعريف مي شوند. به نحوي كه درجه عضويت «صفر» يعني توسعه توليد آهن و فولاد اصلا پايدار نيست و درجه عضويت «يك» يعني توسعه توليد آهن و فولاد، كاملا پايدار است و درجه عضويت «بين صفر و يك»، يعني توسعه توليد آهن و فولاد به طور نسبي با همان درجه، پايدار است. براساس داده هاي موجود در ايران و نيز شرايط بهينه و بين المللي در اين صنعت، توابع عضويت محاسبه و از طريق منطق شلال نتيجه گيري شده است. مراحل پژوهش به ترتيب زير انجام شد: داده هاي مرتبط با پژوهش از منابع داخلي گردآوري شد. سپس با توجه به داده ها و ماهيت رخدادها، توابع عضويت تعريف و در نهايت درجه پايداري توسعه آهن و فولاد در ايران محاسبه و با كمك قوانين استنتاج فازي تعيين شد. نتيجه آن كه توسعه پايدار توليد آهن و فولاد با شرايط سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳، ممكن نيست زيرا اولا شرايط زيست محيطي گاز كربنيك هوا مناسب نيست، ثانيا مقدار سرب در خاك كشاورزي زياد است و در نهايت ضايعات زيادي در اين صنعت نسبت به ساير كشورها توليد مي شود. بنابراين براي افزايش درجه توسعه پايدار، بايد به طور همزمان درجهت كاهش توليد گازكربنيك و افزايش كاشت درخت، اقدام كرد.