سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم باطنی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
فاطمه باطنی – کارشناس مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

چکیده:

معضلات زیست محیطی تهدیدی جدی برای سلامت بشر و محیط زندگی او ایجاد می‌نماید و کیفیت زندگی انسان را کاهش می‌دهد بر همین اساس در دهه های گذشته تلاش های بین المللی در جهت حمایت جدی از محیط زیستشده و طرح مفاهیم حقوق بشر در حوزه حقوق محیط زیست و مفهوم حق برخورداری از محیط سالم به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر موجب تقویت حقوق بین‌الملل محیط زیست گردیده تا آنجا که مفهوم «حق برمحیط زیست»پیوندی ناگسستنی میان حقوق بین‌الملل محیط زیست و«حقوق بشر» ایجاد کرده است. البته تعارضات عملی حوزه اقتصاد وسیاست چاش هایی را به دنبال دارد در این راستاطرح مفهوم توسعه پایدار، راهکاری منطقی و عملی جهت حمایت از محیط زیست و برون رفت از چالش فزون خواهی اقتصاد محور وتوسعهلجام گسیخته ومعارض با حق بر محیط زیست را دنبال می کند.