سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – دکترای اقلیم شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج فآباد

چکیده:

توسعه ای که سازگار با محیط زیست نباشد نمی تواند پایدار باشد و امروزه خطرات زیادی محیط زیست را تهدید می کند، از روش هایی که می تواند موجب توسعه پایدار یک منطقه شود استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر از قبیل انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی، انرژی باد و … است. ایران سرشار از منابع انرژی تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید است. موقعیت جغرافیایی کشور ایران موجب شده است که منبع بسیار بزرگی از انرژی های خورشیدی و بادی در آن موجود باشد. این دو منبع انرژی تجدیدپذیر، رایگان و سازگار با محیط زیست هستند. بررسی آمار ۱۰ ساله وز ش باد در ایستگاه های سینوپتیک کشور ایران نشان می دهد که در برخی نواحی غربی کشور ایران امکان استفاده از انرژی بادی برای پمپاژ آب و تولید برق بادی وجود دارد. زرینه اوباتو در استان کردستان و الیگودرز در استان لرستان در تمام طول سال در برخی زمان های روز دارای توان بالایی در استفاده از انرژی باد هستند. در این پژوهش با استفاده از آمار ۳ ساعته ( ۸ مشاهده در شبانه روز) سرعت باد در ایستگاه های سینوپتیک استان های کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان و ایلام، محدوده زمانی و مکانی وزش باد در این منطقه مورد مطالعه و بررسی ق رار گرفت و مشخص شد که زمان شروع بادخیزی در غرب کشور از ماه اسفند است و تا شهریورماه ادامه می یابد.