سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی قدیری معصوم – دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
مسعود مهدوی – استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
محمدرضا اکرمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه تهران
سعید گیوه چی – کاندیدای دریافت درجه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تهرا

چکیده:

آب مایه حیات جوامع انسانی بوده و همیشه دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد و روستاها به عنوان اولین نمود یکجا نشینی و تمدن انسانی، همواره در کنار منابع آبی مثل رودخانه، چشمه و.. استقرار یافته است. در چند دهه گذشته افزایش جمعیت کره زمین موجب افزایش مصرف آب در زمینه های مختلف کشاورزی، صنعتی و آشامیدنی شده است.از سوی دیگر امروزه با افزایش نیاز های انسانی، سبب افزایش احتیاجات انسانی به منابع غذایی گردیده است. بافت سنتی و مکانی- فضایی روستایی، سبب مکان یابی غیر اصولی چاه فاضلاب روستایی و نزدیکی آن به چاه آب خانگی گشته است که پیامد آن بروز مشکلات بهداشتی در منابع آب چاهی است. لزوم سلامتی انسان و علل تهدید کننده آن که در آب آشامیدنی تبلور یافته است، اهمیت و ضرورت بررسی علل و عواملی که سلامتی و بهداشت آب و منابع آن را تهدید می نماید را، دارای اهمیت نموده است. مطالعه موردی این تحیقیق روستاهای شهرستان بناب واقع در جنوب آذربایجانشرقی می باشد. مساحت کم حیاط منازل روستایی که به دلیل افزایش تراکم منطقه صورت پذیرفته است و عدم دسترسی مناسب وسایل موتوری، سبب گردیده است تا در برخی موارد از روش دفع سنتی چاه فاضلاب روستایی استفاده گردد. در بعد آب کشاورزی در منطقه مورد مطالعه، به دلیل تراکم بالای بیولوژیک و کمبود منابع طبیعی، شاهد رشد و افزایش چشمگیر استفاده از منابع آبی هستیم که در ساحل دریاچه اورمیه بودن مزید علت شده و سبب افزایش خطر شوری و از طرف دیگر آلودگی منابع با آلاینده های کشاورزی می باشد.