سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

موسی زمان زاده دربان – کارشناس برنامه ریزی و بهبود معاونت آموزش شرکت صنایع مخابرات صا ایران

چکیده:

حرکتی دانش بنیان در سیر تحولات عصر نوآوری و انعطاف پذیری باتوجه به اینکه کشور در حال توسعه مرز صنعتی ایران در زمره کشورهای در حال توسعه منطقه خاورمیانه به شمار می رود؛ از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است. این امر تدوین اصولی پایدار در برنامه های راهبردی سازمان ها را در ارتباط با ایجاد حلقه های نوآوری و یادگیری تکنولوژیکی به منظور توسعه را بعنوان اهرمی پویا و بازدارنده در مواجهه با مسائل مورد تأکید قرار می دهد.در سالیان اخیر، در سازمان های صنعتی کشور به مسأله آموزش با هدف سرآمدی سرمایه های انسانی و همچنین با رویکرد مهارتی – توسعه ای براساس نیازهای شغلی متأثر از تأثیرات فناوری، اقتصاد و سیاست های جامعه داخلی و خارجی سازمان بیشتر توجه گردیده است. در نقشه راه ترسیم شده معاونت آموزش شرکت صنایع مخابرات صا ایران نیز برای توسعه سرمایه های انسانی و ایجاد چرخه های نوآوری، دانش و یادگیری تکنولوژیکی در سطوح سازمانی اقدام به تعریف مسأله و ارائه مدلی محوری به منظور سیاست گذاری و تصمیم سازی مناسب باتوجه به تغییرات محیطی نموده است.