سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی میرسلیم – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قاسم جوادی راد – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – واحد تحقیق و توسعه شرکت دسا

چکیده:

انرژی کل، تولید دائمی و ترمودینامیکی دو یاچند شکل انرژی مفید از یک منبع انرژی یا تولید همزمان برق (انرژی مکانیکی) و گرمای مفید از همان منبع انرژی اولیه است. در میان شکلهای مختلف انرژی ، انرژی مکانیکی و انرژی گرمایی اهمیت خاصی دارند به طوری که از انرژی مکانیکی برای تولید برق و یا برای گرداندن تجهیزات کمکی از قبیل تنجارها، تلمبه ها استفاده می شود و از انرژی گرمایی نیز هم برای گرمایش (بطور مستقیم در سامانه های حرارتی)، و هم برای سرمایش (بوسیله یک واحد جذبی که می تواند بواسطه آب داغ، بخار یا گازهای داغ عمل نماید) استفاده کرد. شرکت دسا که تامین کننده موتورهای دیزل سنگین (دریایی، نیروگاهی و ریلی) با دور متوسط در ایران می باشد در راستای اهداف رشد اقتصادی و توسعه صنعتی خود با تاکید بر تحقیق و توسعه در پیشرفت دانش فنی در زمینه مصرف انرژی در موتورهای درونسوز دیزلی، سعی داردگامی موثر در توسعه سامانه انرژی کل ایفا نماید. این تحقیق شامل معرفی سامانه انرژی کل به همراه ارزیابی فنی و اقتصادی و برآورد تراز نامه حرارتی می باشد.