سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر روشنایی –
مهدی اخباری –

چکیده:

برای انجام این مقاله به تعریف کارگران یدی و کارگران علمی پرداخته شده و نحوه بهره ور ساختن ایشان و نقش ایشان در بهره وری سازمان مورد بحث و بررسی (از طریق یک روش میدانی) قرار گرفته است.
نقش مدیریتی بر مبنای دانش و خلق دانایی در سازمان برای برخورد با کارگران علمی نیز بررسی شده است.
نتایج حاصله گویای این است که سازمانها خواه ناخواه در قرن حاضر باید به تربیت کارگران علمی بپردازند تا توان رقابت در دنیا را داشته باشند.