سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محمد نویدی – کارشناس تولید واحد بدنه(۴۰۵ و پارس) شرکت ایرانخودرو
احمد رضایی نیا – کارشناس تولید واحد بدنه(۴۰۵ و پارس) شرکت ایرانخودرو
طهورث روحی – کارشناس تولید واحد بدنه(۴۰۵ و پارس) شرکت ایرانخودرو
امیرشهاب یاریان – کارشناس تولید واحد بدنه(۴۰۵ و پارس) شرکت ایرانخودرو

چکیده:

صاحبنظران، معتقدند که موفقیت سازمانها در گرو فعالیت کارکنان راضی، دارای انگیزه و خلاق است که با اطلاع از اهداف سازمان در راستای تحقق بخشیدن و دستیابی به آن تلاش می نمایند و در این صورت، مدیران قادر خواهند بود توانمندیی های افراد را از قوه به فعل در آورند. از طرفی در فرآیند یادگیری براین نکته تکیه شده که نخست یادگیری با شتابی کند آغاز می شود، سپس شدت گرفته و پس از مدت زمانی به حالت یکنواخت میل می کند، در این زمان فرد به بیشترین یادگیری خود نایل خواهد شد. بنابراین، یکی از وظایف استراتژیک مدیریت سازمانها آن است که با بهره گیری از تکنیک های خاص، محیطی مناسب برای شکوفایی استعدادها و توانایی های کارکنان به وجود آورند. گردش شغلی از جمله تدابیر مدیریتی در حوزه مدیریت منابع انسانی در بخش طرح ریزی شغلی است که طی آن با جابجایی کارکنان در موقعیتهای شغلی گوناگون با انگیزه های مختلف به طور مشروط و اقتضایی انجام می پذیرد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر تعریف گردش شغلی و تشریح مزایای آن که در بسیاری از سازمانها وجود دارد، به ارائه طرحی نوین جهت توسعه سیستم گردش شغلی به صورت تجربه عملی که در شرکت ایرانخودرو و در محدوده اداره تولید بدنه ۴۰۵ و پارس اجرا شده است پرداخته شود.