سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا منصفی – دانشگاه فردوسی مشهد عضو هیئت علمی
کاظم وحدانی – دانشگاه پیام نور دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دوشبکه عصبی بولی و باینری ورودی و خروجی آن ها اعدادباینری بوده و گیت های استانه نرون های شبکه را تشکیل میدهند تفاوت اصلی این دو شبکه درالگوریتمهای مورد استفاده است و ناتوانی شبکه بولی برای محاسبه پارامترهای گیت آستانه توابع بولی با بیش از شش متغیر از مهمترین دلایل عدم استفاده در شبکه بولی است هرچند درشبکه بولی مقادیر بهینه پارامترهای گیت آستانه محاسبه می شود الگوریتم های شبکه باینری ضعف شبکه بولی را ندارد دراین تحقیق ضمن ارایه راه حل جهت غلبه ناتوانی شبکه بولی مقایسه این شبکه با همتای خود شبکه باینری انجام شد و سنجش نقاط ضعف و قوت آنها اراهی می شود در روش پیشنهادی از محدود کردن مقادیر و سپس جستجوی نرم افزار استفاده شد و راه حل کلی برای حل مساله ارایه گردید و برای یک مساله با ۷ متغیر تست گردیده و جواب به دست آمده موید صحت و برتری آن برروشهای شبکه عصبی باینری می باشد.