سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهرداد کارگری – دانشجوی کارشناسی ارشد – مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
عیسی نخعی – استادیار بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه کردستان

چکیده:

تعیین برنامه زمانبندی و توالی عملیات در مسائل برنامه ریزی تولید بعنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در هر سازمان تولیدی نقش مهم و موثری دارد، زیرا زمانبندی تولید باعث جلوگیری از انباشت سرمایه، تقلیل ضایعات، کاهش و یا حذف بیکاری ماشین آلات و تلاش برای استفاده بهتر از آنها، پاسخگوئی بموقع به سفارش های مشتریان و تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در موقع مناسب می شود . مسائل زمانبندی تولید بسیار متنوع هستند . هدف زمانبندی تولید تخصیص منابع محدود در طول زمان برای انجام گروهی از فعالیت های رقیب است . داشتن یک برنامه زمانبندی تولید مناسب، تاثیر زیادی بر افزایش کارائی و دسترسی به اهداف سازمان دارد . مدل زمانبندی تولید در هر یک از سازمانهای تولیدی با توجه به اهداف و اولویت های دسترسی به هر یک از آنها متفاوت است . بنابراین برای تعیین مدل زمانبندی مناسب در سازمان ابتدا باید اهداف، اولویت و محدودیت منابع مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله برنامه زمانبندی سیستم های تولید سفارشی کارگاهی با محدودیت تعداد ماشین آلات در هر مرحله و هدف حداقل نمودن مجموع وزنی تاخیرات مورد بررسی قرار گرفته و برنامه زمانبندی تولید قالبها به کمک یک الگوریتم ابتکاری تعیین شده است . در نهایت کارائی الگوریتم پیشنهادی نسبت به روشهای موجود به کمک مثالهای متعدد و متنوع مورد تائید قرار گرفته است .