سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسین پورتاکدوست – استاد دانشکدة مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف
شروین شجیعی – کارشناس ارشد دانشکدة مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اصولاً معیارهای ارزیابی ک یفیت پرواز و خوشدستی ) ) Handling & Flying Quality هواپیما در فازهای مختلف بر اساس میزان بار کاریWork-Load خلبان برای انجام موفق ماموریت طراحی شده است . لذا متناسب با این میزان کار یا اصطلاحا “ اعانه ای که از طرف خلبان ( به عنوان کار اضافی یا توجه بیشتر ) برای نگهداری شرایط مطلوب پروازی لازم است، هواپیما در سطوح مختلف کیفیت پروازی یا درجه بندی ( از دیدگاه خلبان ) قرار خواهدگرفت . معیار کوپر – هارپر مربوط به موسسة هوانوردی کرنل یکی از این مقوله مقیاس ها می باشد . در مقاله حاضر یک الگوی نرم افزاری برای ارزیابی کیفیت پ روازی و خوشدستی یک هواپیما در حالات مختلف و در شرایط پروازی درون توربولانس توسعه داده شده است . این الگو قادر خواهد بود وضعیت کیفیت پروازی و خوشدستی هواپیما را برای دستیابی به سطوح مختلف ارزیابی کند و در جلوگیری از سوانح هواپیماهای جدید و کاهش هزینه های تست در برخی از مراحل پرواز موثر خواهد بود .