سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید غفوری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مه
مسعود دربندی – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی ه

چکیده:

در تحقیق حاضر یک روش حجم اجزای محدود برای حل جریانهای واکنشی با ماهیت تقارن محوری در مدل محفظه احتراق توربین گاز توسعه داده شده است . با به کار گیری روش مزبور امکان حل جریان در هندسه های پیچیده با رعایت اصل بقا در معادلات جریان میسر می باشد . از نو آوریهای کار حاضر اعمال الگوی تاثیر فشار فیزیکی در مختصات تقارن محوری برای تخمین شار جریان بر روی سطوح سلول می باشد . با استفاده از این تدبیر و بدلیل در نظر گرفتن فیزیک حاکم بر جریان، مشکل از بین رفتن کوپل )couple) لازم میان پارامترهای فشار و سرعت در معادلات پیوستگی و اندازه حرکت مرتفع می شود . روش حل دو مرحله ای بوده به گونه ای که در مرحله اول معادلات هیدرودینامیک hydrodynamic)جریان به صورت ضمنی کامل حل شده و در مرحله دوم مابقی معادلات به صورت نیمه ضمنی حل می شوند . از مدلهای دو معادله ای برای حل آشفتگی جریان و از مدل احتراقی تک مرحله ای برای حل سینتیک (kinetic)احتراق استفاده شده است . نتایج بدست آمده از انطباق بالایی با نتایج تجربی و عددی موجود برخوردار است .