سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود دربندی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
وهاب مکاری زاده – محقق ارشد پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست
احسان روحی – فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله معرفی یک روش خطی سازی جدید برای گسسته سازی ترمهای جابجایی معادلات اویلر در کاربرد شبکه جابجا نشده می باشد. کاربرد شبکه جابجا نشده در روشهای حجم محدود منجر به ایجاد میدان فشاری نوسانی غیر فیزیکی شده که برای رفع آن به طور غالب استفاده از شبکه یگانه و سرعت دو گانه بسیارمرسوم است. در این روش دو مولفه سرعت به نامهای سرعتجابجا کننده و سرعت جابجا شونده بر روی سطوح حجم کنترل تعریف تعریف می شوند. از انجا سرعت جابجا کننده در این تحقیق از تلفیق مناسب معادلات پیوستگی و ممنتم به دست می آید استفاده از این مولفه سبب همبستگی قوی بین معادلات می شود. برای خطی سازی جملات غیر خطی از ترفند جدیدی موسوم به خطی مفهومی نیوتن – رافسون استفاده میشود. در این خطی سازی ترمهای جابجایی معادلات حاکم اویلر با رعایت مفاهیم فیزیکی دو مولفه سرعت تعریف شده حطی سازی می شوند. در نهایت عملکرد خطی سازی توسعه داده شده برای تحلیلجریان در شیپوره همگرا – واگرا بکار گرفته می شود. نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد غالب و بهتر رو پیشنهادی در این تحقیق می باشد.