سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدرضا حجازی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای دانشگاه صنعتی اصفهان ۲- دان
مهدی تنهاطلب –

چکیده:

پیاده سازی کامل و موفق سیستم های رایج مدیریت تولید و مواد از قبیل برنامه ریزی احتیاجات مواد, تئوری محدودیت ها، ،تولید درست به موقع در دنیای واقعی بدلیل فراگیری الزامات اجرایی آن در اغلب زیربخش های سیستم تولیدی که منجر به پیچیدگی عملی آنها شده، در اغلب موارد مخصوصا" در صنایع امروز کشور ایران که دارای سیستم های تولید نیمه سنتی می باشد، کاری زمانبر و طولانی مدت خواهد بود. به منظور تسهیل در مواجهه با تصمیم های پیش رو در پیاده سازی و گذار از روش های سنتی موجود مدیریت تولید و مواد به سوی استفاده و اجرای سیستم های ذکر شده، یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای حمایت و پشتیبانی از تصمیم گیرنده طراحی شده است. اینDSS به عنوان تسهیل کننده پیاده سازیMRP عمل کرده و ضمن برطرف نمود نقص ساختار تصمیم سلسله مراتبی ،MRPموجب افزایش اثربخشی تصمیم ها خواهد شد. نمونه این سیستم در شرکت شهاب خودرو اجرا و پیاده سازی شده است.