سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید سبزه پرور – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع ، دانشگاه علم وصنعت ایران
محمدسعید جبل عاملی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدعلیرضا میرمحمدصادقی – استادیار دانشگاه امام حسین

چکیده:

تحقیقاتی که در این زمینه شده است بیشتر توجه خود را به کاربرد تک بعدی رویکردها و تکنیک ها برای بهینه سازی زمان، هزینه و رضایت مشتری معطوف داشته اند . این تکنیک ها شامل مهندسی ارزش، روش LCC [25] ، موازنه هزینه – زمان ، تئوری محدودیتها TOC ، تکنیک QFD ، مهندسی همزمان CE ، مطالعه روش و … می باشند . به عبارت دیگر تلفیق این روشها از یک نگاه جامع برای توسعه یک متدلوژی که در آن جایگاه هر یک از تکنیک ها و زمان بکارگیری آنها مشخص باشد کمتر به چشم خورده است . در این مقاله سعی براین است تا با اب داع یک متدولوژی تلفیقی، ضمن تعیین جایگاه استفاده از این تکنیک ها در فرآیند مدیریت پروژه، معیارهایی توسعه یابد که اثرات پارارمترهای زمان، هزینه و رضایت مشتری را بطور همزمان در نظر گیرد . فرآیند تلفیقی همراه با معیارهای مذکور طی ۲ فاز و ۵ گام بطور سیستماتی ک درآمده تا ارتباط بین آنها معنی پیدا کند .