سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

وحید نصیرپور – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ط
نورا… کثیری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ط

چکیده:

توزیع دما در مبدلهای حرارتیپوسته و لوله یکی ازمهم ترین اطلاعات جهت بررسی عملکرد این تجهیزات می باشد جهت مدلسازی مبدلهای حرارتی پوسته ولوله تاکنون مدلهای بسیاری ارائه شده است که اغلب آنها یا به علت پیچیدگی زیاد و یا به دلیل استفاده بیش از حد روابط همسته در عمل کمتر مورد استفاده قرار گرفته و یا از دقت کافی برخوردار نمی باشند، در این مقاله از دو مدل که یکی با فرض جریان قالبی و دیگر با فرض جریان متقاطع خالص برای سیال سمت پوسته بیان شده اند، جهت شبیه سازی مبدلهای حرارتی پوسته و لوله استفادهشده است. درنهایت نمودارهای توزیع دما برای سیالات سمت پوسته و لوله در حالتهای همسو و ناهمسو برای دو مدل ذکر شده منحاسبه شده است.