سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مزدک جعفر آبادی –
وهاب پیروز پناه –
محمدتقی شروانی تبار –

چکیده:

سیستم سوخت رسانی موتور دیزل یکی از مهمترین سیستمهای تعیین کننده نحوه عملکرد موتورهای دیزل است. این سیستم ساز و کار احتراق در سیلندر موتور که نهایتا منجر به مکانیزم تولید آلاینده ها می شود را کنترل می کند. در این مقاله یک سیستم پاشش سوخت مجهز به پمپ واحد مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. امکان انتخاب و تغییر شرایط حاکم بر سیستم، کاربردی آسان و سودمند را در مدل حاضر مهیا کرده است. از مزایای دیگر این مدل توانایی آن در حل معادلات حاکم بر سیستم از روش های مختلف مرتبه بالا و مقایسه نتایج با یکدیگر است. مدل سیستم پاشش سوخت با یک مدل شبیه ساز احتراق در دسترس تلفیق شده و تایید آن از طریق نتایج تجربی موجود و مشاهده تاثیر تغییرات مشخصه های سیستم پاشش سوخت بر آهنگ گرمای آزاد شده از احتراق صورت گرفته است.