سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهیار داغبندان – استادیار

چکیده:

در سالهای اخیر شرکت های تولیدی تاثیر مدیریت کارآمد زنجیره تامین را در موفقیت دراز مدت تجاری مورد بررسی قرار داده اند. در محور این توسعه اجرای زنجیره تولید منسجم (Integratel SupplyChain) در بسیاری از شرکتهای سازنده برای حصول به این هدف قرار می گیرد و در این چارچوب رضایت مشتری مدنظر است هم صنعت گران و هم دانشگاهیان از مزایای بکارگیری زنجیره تامین منسجم دفاع می کنند. اما در این زمینه با کمبود کارهای تجربی و آنالیزیهای کمی مواجه هستیم. در این مقاله بعد از آنالیز اطلاعات دریافت شده از یک پرسشنامه بسیط صنعتی و انجام ۱۳ مطالعه موردی عناصر اصلی ISCشناسایی شدند و مدلی جهت اجرای زنجیره تولید منسجم داده شده است.