سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساناز منصف – موسسه مشاوره فراروش سپاهان

چکیده:

تکنولوژی مبحث پیچیده ای است که اجزای مرتبط بر آنها برای سیاست سازان و تصمیم گیرندگان و همچنین علاقه مندان به توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ضرورت دارد.
هدف در این تحقیق طراحی مدلی برای نقشه استراتژی ملی تکنولوژی وپیاده سازی آن بر رویبرنامه ملی نانو تکنولوژی می باشد. بنابراین ابتدا به بیان مقدمه، ضرورت، اهمیت انجام تحقیقو مفاهیم کلی پرداخته شده و مدل پیشنهادی برای تکنولوژی در سطح ملی دقیقا تشریح گردیده و به پیاده سازی مدل بر روی برنامه های نانو تکنولوژی ایران پرداخته و نهایتا به بیان دستاوردهای تحقیق و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.