سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پویان جمشیدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید منصور – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

به منظور بقای یک سازمان، یکی از مهمترین فرآیندهایی که امروزه در کنار سایر فرآیندهای اصلی قرار گرفته است، فرآیند معماری سازمانی میباشد . هدف اصلی معماری سازمانی این است که فناوری های اطلاعات و ارتباطات را با اهداف راهبردی سازمانها منطبق نماید . این فرآیند دارای مراحل مختلفی میباشد که در آغاز آن یعنی در فاز تدوین معماری سازمانی، طرح های اجرایی و انتقالی شکل میگیرد، که سازمان را به سمت معماری وضع مطلوب تعریف شده، رهنمون مینماید . این طرحهای اجرایی، در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد و تشکیل یک سبد پروژه را میدهد و به منظور مدیریت این مجموعه از پروژه ها، طرح ها و برنامه ها، مدلی سازمان نگر تدوین گشته که در این مقاله به ارائه آن پرداخته میشود . چارچوبها، ابزاری جهت تفکر، سازماندهی و مرتبط کردن بهتر مطالب در دیدگاهها و جنبه های مختلف میباشند . در این کار پژوهشی چارچوبی متشکل از مدل های اجرایی، سطوح مدیریتی مختلف و فرآیندهای هر حوزه همچنین ابزارها و نقشهای افراد مختلف در رابطه با حوزه های تشریح شده جهت مرتبط کردن توصیفات مختلف معماری سازمانی با سطوح مدیریت پروژه، ارائه گشته است .