سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا تقی زاده حمایتی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
کامبیز بدیع – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
محمودرضا حجازی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

بحث اصلی این مقاله بازیابی مبتنی بر کارگزار هوشمند با استفاده از روش های یادگیری ماشینی و روش تطابق الگو و با لحاظکردن وضعیت شباهت نسبی میان موارد دریافت شده می باشد. به عبارتی کارگزار بازیاب یاد خواهد گرفت که عمل بازیابی را بر پایه شباهت بافتار پایه میان مواردی که در طول زمان دریافت شده اندو به تعبیری تشکیل دهنده دانش زمینه هستند، کاراتر سازد. ما دراینمقاله ساختار بازیابی جدیدی را برای شباهت یابی بین دو محتوی بر اساس اطلاعات بافتار و یادگیری روابط بین محتوای صفحات وب ارائه می کنیم که منجر به گروه بندی نهایی صفحات مشابه وب و ارائهجوابهای کاملتر توسط جویشگرها به کاربران می گردد.
در این مقاله بافتار بهصورت مفاهیمی از هدفها توضیح داده شده است که در پرس وجوی کاربر نهفته می باشد. کارگزار ارائه شده درمواردی که دارای انتخابهای متفاوت می باشد کاربرد خواهد داشت به عنوان مثال بازیابی صفحات وب با هدف اموزش خلاق و اهداف تحقیقاتی یا تجاری را می توان نام برد.