سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید مصطفی حسینعلی پور – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا ابراهیمی – استادیار دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کوروش گودرزی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک، آزمایشگاه تح

چکیده:

جریان سیال در محفظه موتورهای احتراق داخلی همواره سه بعدی، مغشوش و غیر دائم می باشد. همچنین دارای ویژگی های چرخشی، جدائی و تصادفی نیز می باشد. بنابراین علاوه بر بررسی فرآیند احتراق در محفظه بررسی فرآیند جریان سیال و مشخصه های مربوط به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مقاله حاضر، به کمک یک کد کامپیوتری حل عددی معادلات حاکم بر جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراقی داخلی (مرحله تراکم) انجام گرفته و نتایج حاصل از آن ارائه شده است. شبکه بکار رفته در کد از نوع شبکه هم مکان (Collocated) می باشد. به دلیل اینکه، ایجاد چنین شبکه هایی به مراتب آسانتر از شبکه های جابجا شده (Staggered) است و همچنین اعمال شرایط مرزی در این شبکه به دلیل منطبق شدن حجم کنترلها بر مرز بسیار آسان می باشد. برای کدل کردن جریان مغشوش در داخل سیلندر از مدل k-ε استاندارد و برای اعمال شرایط مرزی روی دیوار از قانون دیواره مربوط به جریانهای تراکم پذیر استفاده شده است.