سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا حسینی دهمیری – دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی
حسین سلمه ای –
سیدمحمد حسینی –

چکیده:

یکی از اساسی ترین مشکلات روشهای نقطه درونی برای حل مسائل برنامه ریزی خطی، پیدا کردن یک نقطه شدنی در فضای جواب مساله LP می باشند. بدلیل محدب بودن فضای جواب میتوان از هر نقطه شدنی، مسیری مستقیم به نقطه بهینه پیداکرد. برای یافتن این مسیر الگوریتمهای فراوانی وجود دارد. در این مقاله سعی شده است با توسیع فضای جواب یک مساله برنامه ریزی خطی ، مشکل نقطه شدنی اولیه حل شود. سپس به کمک یک روش هندسی ]۱[ راستای این مسیر را از این نقطه شدنی به نقطه بهینه در مساله توسیع یافته، می یابیم. متناظر با این نقطه بهینه، در مساله اصلی میتوان به نقطه بهینه دست یافت