مقاله توصيف دولتخانه و کاخ ها و باغ هاي صفوي در منظومه هاي عبدي بيگ نويدي، شاعر دوران شاه تهماسب اول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در جستارهاي تاريخي (فرهنگ) (ويژه تاريخ) از صفحه ۴۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: توصيف دولتخانه و کاخ ها و باغ هاي صفوي در منظومه هاي عبدي بيگ نويدي، شاعر دوران شاه تهماسب اول
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاه اسمعيل اول موسس دولت صفوي پايتخت خود را در شهر تبريز قرار داد. وقوع جنگ هاي مکرر بين ايران و عثماني که موجب صدمات و خرابي هاي فراوان در تبريز و بعضي از شهرهاي آذربايجان گرديد، شاه تهماسب جانشين شاه اسمعيل را بر آن داشت که پايتخت را از تبريز به جاي دورتر و امن تري انتقال دهد و براي انجام اين امر شهر قزوين را که از نظر جغرافيايي و خطوط ارتباطي از موقعيت ممتازي برخوردار بود، به پايتختي برگزيد و در آنجا دولتخانه اي بنا کرد شامل کاخ ها وباغ ها و ميدان ها و ديگر تاسيساتي که در نظر خور پايتختي عالي براي دولت صفوي بود. امروز از آن همه بناها وباغ ها چيزي به جز عمارت چهلستون و سر درب فاخر عالي قاپو باقي نمانده است اما تصوير دل انگيزي که عبدي بيگ نويدي شاعر معاصر شاه تهماسب از اين دولتخانه در خمسه اي که آن را «جنات عدن» نام نهاده در منظر ما قرار مي دهد، روايتي است چهارصد ساله از يک دارالسلطنه کم نظير عصر صفوي.