مقاله توصيف نيمرخ آمادگي جسماني و مهارتي بازيکنان نخبه جوان و بزرگسال بسکتبال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۳۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: توصيف نيمرخ آمادگي جسماني و مهارتي بازيکنان نخبه جوان و بزرگسال بسکتبال ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگي جسماني
مقاله آمادگي مهارتي
مقاله بازيکنان نخبه
مقاله بسکتبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ظريفي آيدين
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين طبع مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين سطح توانايي ها و ارزيابي ميزان پيشرفت ورزشکاران با توجه به آزمون هاي ويژه و نيمرخ نتايج اين آزمون ها انجام مي گيرد. با توجه به کامل نبودن آزمون هاي ويژه بسکتبال در کشور، همچنين فقدان هر گونه توصيفي در خصوص اين آزمون ها، هدف از پژوهش حاضر عبارت است از توصيف نيمرخ جسماني و مهارتي بازيکنان نخبه جوان و بزرگسال بسکتبال ايران. اعضاي دعوت شده در مراحل مختلف به اردوي تيم ملي جوانان (۵۰ نفر، ۱۶٫۸±۰٫۳۷ سال، با قد ۱۹۳٫۷۱±۹٫۷۲۶ سانتي متر و وزن ۸۴٫۹۷±۱۱٫۰۲۲ کيلوگرم) و بزرگسالان (۶۷ نفر، ۲۴٫۵±۴٫۶۵ سال، با قد  194.38±۹٫۲۹۲سانتي متر و وزن ۹۲٫۶۷±۱۳٫۹۲۹ کيلوگرم) در سال ۱۳۸۶ گروه نمونه انتخاب شدند (حجم نمونه برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد). مجموع ضخامت چربي زيرپوستي ۷ نقطه اي و درصد چربي و آزمون هاي سيمو، لمس خطوط، پرش عمودي با يک قدم دورخيز، پرس سينه، جابه جايي دست، دوي ۲۰ يارد رفت و برگشت، دوي سرعت ۳۰ يارد، و دوي ۳۰۰ يارد به منظور ارزيابي آمادگي جسماني، و از آزمون هاي تخصصي سه گام چپ و راست، پاس سينه با دو دست، دريبل ايفرد، و شوت از نقطه پنالتي براي ارزيابي قابليت هاي مهارتي رشته بسکتبال استفاده شد. از آمار توصيفي براي توصيف نيمرخ بازيکنان و آزمون کولموگروف- اسميرنوف براي مطالعه توزيع طبيعي داده ها استفاده شد. سپس، نقاط درصدي هر آزمون نيز تدوين گرديد. همچنين، براي اطمينان از پايايي آزمون هاي مهارتي از آزمون ICC استفاده شد (p<0.05).
در بخش يافته ها، نيمرخ قد و وزن آزمودني ها به تفکيک رده سني و پست، همچنين نتايج آزمون ها در دو رده جوانان و بزرگسالان عرضه شد. اما با توجه به تعداد کم بازيکنان نخبه در هر پست، نقاط درصدي ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵، و ۹۰ فقط به تفکيک جوانان و بزرگسالان توصيف شد. در پژوهش حاضر، ضمن عرضه نقاط درصدي در آزمون هاي جسماني و مهارتي رشته بسکتبال در بازيکنان نخبه ايران، مشخص شد با توجه به متون موجود درباره ساير بازيکنان نخبه دنيا، تيم بزرگسالان از درصد چربي بالايي برخوردار است و هر دو رده سني در آزمون هاي پرش عمودي و دوي ۳۰۰ يارد در سطح خوبي قرار ندارند. بنابراين، به نظر مي رسد مربيان ايراني بايد به قدرت انفجاري پايين تنه و استقامت بي هوازي ميان مدت توجه بيشتري داشته باشند.