مقاله توصيف هوازدگي و سست شدگي در گرانيتوئيد زاهدان از ديدگاه مهندسي سنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: توصيف هوازدگي و سست شدگي در گرانيتوئيد زاهدان از ديدگاه مهندسي سنگ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت گرانولار
مقاله پوست پيازي
مقاله جنوب شرق ايران
مقاله دايک ها
مقاله فرسايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنماراد جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: صاحب زاده بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحاجي زاده علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات هوازدگي سنگ هاي گرانيتوئيدي زاهدان مربوط به يک منطقه بياباني خشک تا نيمه خشک مي باشد. اين سنگ هاي گرانيتي عمدتا بدون پوشش رسوبات کواترنري، مستقيما در معرض اقليم گرم و خشک منطقه قرار گرفته اند. خصوصيات اقليمي منطقه جنوب شرق ايران، نقش عمده اي در ميزان تخريب و فرسايش سنگ ها و ايجاد ساخت هاي مورفولوژيکي ايفا مي کنند. مطالعه مقاطع ميکروسکوپي بافت گرانولار به همراه کاني هاي بيوتيت شکل دار، کوارتز به ميزان فراوان و پلاژيوکلازهاي زوناسيون دار را نشان مي دهند. دايک ها و استوک هاي تزريق شده، يکي از ويژگي هاي اين سنگ ها مي باشند. در اثر تماس مواد نفوذي با سنگ ميزبان، بيشتر آن ها به هورنفلس تبديل شده اند. شيست هاي سبز گسترش زيادي دارند و به عنوان سنگ ميزبان، مرز هم شيب دارند. بررسي هاي سنگ شناسي و فرآيندهاي شيميايي و مکانيکي هوازدگي، طيف کاملي از انواع هوازدگي را نشان مي دهند، يعني از پوسته هوازده غالبا شکننده و بي رنگ شده صخره سنگ تا تجزيه و فروپاشي کامل سنگ، که در اثر فرسودگي هيدروترمالي، در جا به خاک تبديل شده اند. يکي ديگر از ويژگي هاي آن، وجود انکلاو، با رنگ تيره و بافت ريزدانه در سنگ مي باشد. انکلاوها در مقطع ميکروسکوپي بافت گرانوپرفيري تا ميکروگرانولار دارند. بيوتيت در آن ها فراوان است. قسمتي از توده گرانيتوئيدي زاهدان تحت تاثير فرسايش بادي قرار دارد. بر اثر خروج زينوليت ها از توده گرانيتي، حفرات متعدد گرد و کرات توخالي در سنگ ايجاد مي گردد و بدين ترتيب به آن نماي کارستي و شکل هايي کاواک مانند مي بخشد. هوازدگي بيومکانيکي به صورت رشد ريشه هاي گياهان در درون درزه ها و ترک هاي ايجاد شده در توده نفوذي باعث تخريب بيشتر سنگ مي شود. فعاليت گوه مانند يا شکافندگي ريشه گياهان، به عنوان هوازدگي مکانيکي تشريح مي شود. فرسايش پوسته پيازي نوع ديگري از فرسايش فيزيکي است که در سنگ ها ديده مي شود. بسياري از درزه هاي موجود در گرانيت به صورت ثانويه با کوارتز پر شده اند.