مقاله توصيف هوشمند پارامترهاي پتروفيزيکي مخزن آسماري، ميدان نفتي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: توصيف هوشمند پارامترهاي پتروفيزيکي مخزن آسماري، ميدان نفتي اهواز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه هاي عصبي
مقاله تراوايي
مقاله تخلخل
مقاله نمودارهاي چاه پيمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كدخدايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: راهداري ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخلخل و تراوايي از مهمترين خصوصيات مخازن هيدروکربوري مي باشند. در مطالعه حاضر از روش هاي محاسباتي هوشمند شبکه هاي عصبي، که امروزه در صنعت نفت بسيار رايج شده، براي تخمين تخلخل و تراوايي سازند آسماري استفاده شده است. بنابراين با استفاده از نرم افزار متلب، داده هاي مغزه و نمودارهاي چاه پيمايي، شبکه تخلخل و تراوايي طراحي شد. شبکه هاي مذکور با استفاده از الگوريتم پس انتشار خطا و شبکه پيشخور توسعه يافت. پس از مقايسه نتايج حاصل از اين شبکه ها با تخلخل و تراوايي مغزه، پارامترهاي موثر در شبکه طوري تنظيم شد تا نتايج مطلوب بدست آيد. ضريب همبستگي بين تخلخل و تراوايي اندازه گيري شده از مغزه با تخلخل و تراوايي تخمين زده شده از شبکه عصبي به ترتيب ۰٫۹۲ و ۰٫۸۲ بدست آمد. اين نتايج نشان مي دهند که تخلخل و تراوايي محاسبه شده با مدل هوشمند شبکه عصبي در حد قابل قبولي است. بنابراين نتايج اين شبکه ها به چاه شماره ۳ که فاقد اطلاعات مغزه بود تعميم داده شد.