سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدجواد ابوالفضلی قمصری – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمد کریمی – پژوهشکده فتونیک، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیط
محبوبه بهرام پور – پژوهشکده فتونیک، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیط
علیرضا بهرام پور – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

میکروحلقه آغشته به اربیوم با قرار گرقتن در کنار یک موجبر مستقیم و پمپ شدن در طول موج ۹۸۰nm ، به صورت تقویت کننده در طول موج هایی در باند۱۵۰۰nm عمل میکند. در این مقاله ابتدا تقویت یک میکروحلقه آغشته به یون اربیوم مورد توجه قرار گرفته و معادلات آهنگ برای جمعیت وارون یونهای اربیوم و معادلات انتشار برای شدت های پمپ و سیگنال بیان شده است، و طیف بهره تقویت کننده در حالت پایا بدست آمده است. همچنین رفتار گذرای این تقویت کننده در دوحالت با پهنای پالس پهن و پهنای پالس تیز مورد بررسی قرار گرفته و تغییر شکل سیگنال خروجی بدست آمده است.