سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاهین کرد – شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب ، اداره کل مهندسی نفت ، مطالعات مهندسی مخ
محمدرضا عبدالی –

چکیده:

در این مطالعه خواص سیالات یکی از مخازن عظیم نفتی جنوب غربی ایران مورد بررسی قرار گرفته است . در این مخزن تعداد ۱۷ گزارش کامل آزمایشاتPVT از ۱۳ حلقه چاه وجود دارد که همگی توسط نرم افزار فازی شبیه سازی شدند . پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات معتبر ، در نهایت چهار روند برای خواص سیال این مخزن نسبت به عمق و طول مخزن ، تعیین گردید . بررسی ها نشان می دهد که سیال بخش غربی سازند سروک دارای رفتاری بسیار متفاوت نسبت به بخش های دیگر است و بسیار سبک بوده و با افزایش عمق ، بر خلاف معمول سبک تر می شود که در نتیجه ، این مخزن از نظر ساختاری مورد تجدید نظر قرار گرفت . پدیده Compositional gradingنیز در این مخزن مورد بررسی قرار گرفت که مدل همدما (Isothermal) تطابق بهتری را با نتایج نشان داد . آزمایشات مربوط به تشکیل رسوب آسفالتین نیز شبیه سازی شدند .