سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدابراهیم ابطحی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محیطهای آموزشی خرد پایه ی معماری شده ی آینده، نیازمند ابزارهای رایانه ای تولید سریع مبتنی بر مدل محتواهای آموزشی هستند. تولید برنامه درسی به کمک رایانه نیازمند مدل سازی الگوهای آموزشی معتبر است تا به کمک آن برنامه ریزان آموزشی بتواند درچارچوبی یکپارچه و اعتبارسنجی شده به تولید برنامه های درسی با مولفه های ارزیابی شده بپردازند و طی آن مسیری را از بیانیه آموزشی تا محتواهای درسی طی کنند. طراحی یک محیط نرم افزاری انجام فعالیت فوق به کمک رایانه موضوع این مقاله است که بر مبنای مدل یادگیری بلوم صورت گرفته است. در این محیط محتواهای درسی بر اساس الگوئی که از تحلیل راهبردی محیط، بیانیه آموزشی میسازد و سپس بر مبنای نیازهای آموزشی، اهداف رفتاری معتبر را تا تعیین آموزه ها و محتواهای درسی پی می گیرند، تولید می شود. قابلیت دیگر این محیط تحلیل مشکلات آموزشی تا شناسایی منابع ان (مدلهای یادگیری، تعلیم یا ارزیابی) است و در شرایط حادتر دشوارهایی انباشته شده و الگوئی مدل پایه، به دشواریهایی مدل آموزشی، محتویات بیانیه آموزشی و یا غفلت در انتخاب موضوع یا فناوری مورد آموزش، ارجاع داده میشود.